0899459680

Bộ 3 AmeGreen: 2 Dầu gội (600ml), Serum (100ml)

Được sản xuất tại việt nam
Dầu gội: 600ml x 2
Serum: 100ml
Hạn sử dụng: 2 năm